Adetliyken Oruç Tutulur Mu?

Adetliyken Oruç Tutulur Mu? Ramazan ayının gelmesiyle birlikte en çok merak edilen o soru yeniden gündeme geldi. ''Adetliyken oruç tutulur mu?''

Adetliyken Oruç Tutulur Mu?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yine bir çok soru Google'da sorgulanmaya başladı. Bu dönemin en çok merak edilen ve araştırılan konularının başında ise kadınların menstruasyon döneminde oruç tutup tutamayacağı geliyor. Peki kadınlar özel durumlarında oruç tutabilir mi? Adetliyken oruç tutmak haram mı? Adetliyken oruç kabul olur mu? İşte merak edilen konuyla ilgili detaylar...

Menstruasyon, üreme çağındaki kadınlarda meydana gelen doğal bir biyolojik süreçtir. Endometriyal astarın dökülmesini ve adet döngüsünü düzenleyen hormonların salınmasını içerir. Oruç ise belli bir süre yeme ve içmeden uzak durmayı içeren manevi bir uygulamadır. Ancak hayız halinde oruç tutmanın mümkün olup olmadığı konusunda tartışmalar vardır. Bu yazıda adetin biyolojisini, adet sırasında oruç tutmaya ilişkin dini ve kültürel inançları ve adet sırasında oruç tutmanın tıbbi hususlarını inceleyeceğiz.

Menstruasyonun biyolojisi hormonal değişiklikleri ve endometriyal astarın dökülmesini içeren karmaşık bir süreçtir. Menstruasyon sırasında östrojen ve progesteron seviyeleri azalarak endometriyal astarın dökülmesine neden olur. Adet kanaması, günde ortalama 30-40 mililitre akışla üç ila yedi gün sürebilir. Adet kanamasının süresi ve akışı kadından kadına farklılık gösterebilir ve yaş, stres, beslenme gibi faktörlerden etkilenebilir.

Tam da Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde kadınların özel günlerinde oruç tutup tutamayacakları merak ediliyor. Bu konuda son yıllarda çok ciddi bir bilgi kirliliği mevcut. Ancak dinimizce uygulanması gereken her ibadet bilimsel ve kesin sonuçları beraberinde getiriyor. Son yıllarda kadınların özel günlerinde oruç tutabileceğine dair çeşitli uzman görüşleri yer alsa da işin aslında bu pek uygun görülmüyor.

Adetliyken Oruç Tutulur Mu?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayımlanan metinde şu ifadeler yer alıyor:

''Âdet ve lohusalık hâlindeki bir kadının namaz kılması ve oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının namazı ve orucu sahih olmaz. Fakihler bu konuda görüş birliği içindedirler (Şâfiî, el-Ümm, 1/76-77; Sahnûn, el-Müdevvene, 1/151; Haddâd, el-Cevhera, 1/29; İbn Hazm, el-Muhallâ, 1/380; Merğinânî, el-Hidâye, 1/33-34; İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/223-224; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/371; Şevkânî, es-Seylü’l-cerrâr, 1/300). Âdet süresince terk edilen namazların kazâ edilmeyeceği, oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususlarında da bütün mezheplerin görüş birliği vardır (İbnü’l-Münzir, el-İcmâ‘, 47-48; Nevevî, Şerhu Müslim, 4/26; San‘ânî, Sübülü’s-selâm, 1/105; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, 1/123).

Söz konusu icmânın dayanağı Hz. Peygamber'in (s.a.s.) hadisleri ve sahabe uygulamasıdır. Nitekim Hz. Âişe bu konuda kendisine sorulan bir soru üzerine; Resûlullah döneminde âdet gördüklerinde tutmadıkları oruçları kaza etmekle emrolunduklarını, kılmadıkları namazları ise kaza etmekle yükümlü tutulmadıklarını söylemiştir (Buhârî, Hayız, 20 [321]; Müslim, Hayız, 69 [335]).''

11 Mar 2024 - 20:22 - Yaşam